การประชุมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1

Read more

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็ขพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกระทงประทีปขนาดใหญ่ ประจำปี 2565

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์ – สังคมศึกษา (GPLS) จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ณ แหล่งการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Read more

โครงการ Gifted Program จัดค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิชาการ ณ แหล่งการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี

Read more

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

สมัครสอบที่นี่

Read more